ຍອດລວມການບໍລິຈາກຂອງຜູ້ໃຈບຸນ

ຮ່ວມບໍລິຈາກ ກົດ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ

ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທົ່ວປະເທດ
ປະຫວັດການບໍລິຈາກຂອງທ່ານ
- ວິທີບໍລິຈາກຜ່ານ USSD ( M-Phone, Win-Phone & Sim Net )
ກົດ *3333*ຈຳນວນເງິນ#ໂທອອກ
- ວິທີບໍລິຈາກຜ່ານ Application M-Services
ແລ້ວໄປທີ່ ເມນູ >
- ວິທີບໍລິຈາກຜ່ານ USSD ສຳລັບເບີລາຍເດືອນ.
ກົດ *3333*PIN Number#ໂທອອກ

ລາຍລະອຽດການບໍລິຈາກ