ຍອດລວມການບໍລິຈາກຂອງຜູ້ໃຈບຸນ

ຮ່ວມບໍລິຈາກ ກົດ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ

ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງ ອັດຕະປື
ປະຫວັດການບໍລິຈາກຂອງທ່ານ
- ວິທີບໍລິຈາກຜ່ານ USSD ( M-Phone, Win-Phone & Sim Net )
ກົດ *3333*ຈຳນວນເງິນ#ໂທອອກ
- ວິທີບໍລິຈາກຜ່ານ SMS ( M-Phone, Win-Phone )
ພິມ (ຈຳນວນເງິນ) ແລ້ວສົ່ງ SMS ໄປທີ່ເບີ 3333
- ວິທີບໍລິຈາກຜ່ານ Application M-Services
ແລ້ວໄປທີ່ ເມນູ >
- ສຳລັບເບີລາຍເດືອນຕ້ອງຕື່ມເງິນຈາກບັດກ່ອນ
ກົດ *5555*PIN Number#ໂທອອກ
( ບໍລິຈາກ ກົດ *3333*ຈຳນວນເງິນ#ໂທອອກ )
( ຫຼື ກົດ *3333*PIN Number#ໂທອອກ )

ລາຍລະອຽດການບໍລິຈາກ